Budapest Cowbells

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyereményjáték a Facebookon!

Játssz, és nyerj egy pár (2 db) Cowbells szájmaszkot!

Játék feltétele: 

  • Tippeld meg kommentben a magyar U19 amerikai futball bajnokság döntőjének eredményét az alábbi Facebook bejegyzés alatt: https://www.facebook.com/CowbellsFootball/posts/3505899882826110
  • Ugyanebben a kommentben jelöld meg azt az ismerősödet, akivel szeretnéd megszerezni a két Cowbells szájmaszkot.
  • A legpontosabb tippet leadó, játékban résztvevő személy nyer.

Tippek leadási határideje: 2020. november 21. 12:00

Eredményhirdetés: 2020. november 22. 10:00

Nyeremény átadása: futárszolgálat / posta / személyes átvétel

Fontos: Mind a két feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy megnyerhesd a nyereményt! A nyertes(ek) kizárólag a megadott Facebook posztot kommentelők közül kerülhet(nek) ki, és a döntő végleges eredményét legpontosabban megtippelő személy kapja meg. Több egyformán jó tipp esetén mindkét résztvevő 2-2 db maszkot nyer. Egy szurkolónak csak egy tippje fogadható el (amelyet a legkorábban leadott). A játékban való részvétel csak akkor érvényes, ha a szabályos tipp mellett a résztvevő egy létező profilt is megjelöl a kommentjében.

Az érvényes tipp felépítése: szám (GFA Cowbells) – szám (ellenfél). Fordított formában nem szabályos, kivéve, ha a résztvevő a két csapatot is feltünteti a tipp mellett az egyértelműség végett.

  1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a „Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület. (cégjegyzékszám: 00-18-295641, nyilvántartási szám: 01-02-0014878, adószám: 18295641-1-43, székhely: 1195 Budapest, Petőfi utca 7. 2/8.), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
  2. Részvételi szabályzat 

2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) valamint a játék időtartama alatt „Comment” („Hozzászólás”) kapcsolatot alakít ki a Szervező “Cowbells Football” elnevezésű Facebook oldalán a megadott bejegyzés alatt. A nyertes(eke)t a megadott Facebook bejegyzés alatt érvényes tippet leadó, a részvételi feltételeknek megfelelő kommentelők közül hirdeti ki a Szervező 2020. november 22. 10:00-kor. A leadott tippek pontosságát a szervező ítéli meg. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek és a megadott formában kommentelnek a nyereményjátékról szóló poszthoz.

2.3. A játékban a szervező egyesületéhez tartozó személyek, munkatársak, a Budapest Cowbells játékosai nem vehetnek részt.

2.4. A nyertes(ek) köteles(ek) együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes(ek) nem tesz(nek) eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.  

2.5. A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

A nyeremény: 2 db Cowbells szájmaszk (gyerek-felnőtt méret választható)/legpontosabban tippelő(k)

  1. A nyereményjáték ideje: 2020. november. 16. 18:15 órától 2020. november 21. 12:00 óráig
  2. Nyeremények, nyeremények átadása: 

A nyertes(ek) megállapítását a „Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület végzi az eredményhirdetés fenti időpontjában. A szervező a nyertes(eke)t az eredményhirdetés napján a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertes(ek)nek a poszt kihelyezésétől számított 72 órán belül kell jelentkeznie/ük az info@cowbells.hu e-mail címen vagy Facebook üzenetben. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad. 

  1. Adatkezelés 

5.1. Az adatkezlésre a www.cowbells.hu oldalon feltöltött Adatkezelési szabályzatban leírtak az irányadók.

A kezelt adatok köre:

A nyereményjátékban résztvevők neve, Facebook oldala oldala.

A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 

5.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

  1. Adattovábbítás 

6.1. Az adatkezelő a nyertes(ek) nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Cowbells Football) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 

6.2. A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán.

  1. Záró rendelkezések 

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.

7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét, illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 

Budapest, 2020. november 15.