Budapest Cowbells

Nyereményjáték szabályzat

COWBELLS ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ

2021.12.05. – 2021.12.19.

A Budapest Cowbells idei jótékonysági akciója keretében adománygyűjtést hirdet a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat számára. A Cowbells számára átutalt 1000 Ft-os adományok teljes összegét a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat számára ajánljuk fel, tárgyi ajándékok formájában. Ebben az évben is a szervezet számára legnagyobb segítséget jelentő adományokra fordítjuk a befolyt összeget: többek között állateledeleket, higiéniai- és tisztító eszközöket szerzünk be részükre.

Azon adományozók valamelyikét, akik átutaláskor a közlemény rovatban megadják nevüket és érvényes email címüket, egy szurkolói mezzel szeretnénk megajándékozni a gyűjtés végén.

 

Részvétel feltétele: 

  • A “Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület számlaszámára való banki átutalás minimum 1000 Ft összegben, valamint a közleményben a név és érvényes email cím megadása.

Számlázási név: “Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület

Számlaszám: 10403404-50526849- 78481009 (K&H Bank)

Közlemény: NÉV – EMAIL CÍM

Akció elindulása: 2021.12.05. 19:00

Átutalás beérkezésének utolsó határideje: 2021.12.20. 12:00

Eredményhirdetés: 2021.12.20. 19:00

Nyeremény átadása: futárszolgálat / posta / személyes átvétel

Fontos: Amennyiben egy adományozó 1000 Ft-nál magasabb összeggel támogatja az akciót, az nem befolyásolja/növeli a szurkolói mez megszerzésének az esélyeit. Akik minimum 1000 Ft összeggel hozzájárulnak a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat számára meghirdetett adománygyűjtéshez, és megadják átutaláskor a nevüket és email címüket, ugyanolyan eséllyel kaphatják meg ajándékba a Cowbells által felajánlott szurkolói mezt.

  1. A játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a „Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület (cégjegyzékszám: 00-18-295641, nyilvántartási szám: 01-02-0014878, adószám: 18295641-1-43, székhely: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 67.), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
  2. Részvételi szabályzat

2.1. A játék meghatározása: Szervező játékot hirdet, melyben az adományozó vállalja, hogy minimum 1000 Ft összeg átutalásával és a közlemény rovatba beírt név és email cím megadásával kapcsolatot alakít ki a Szervezővel. Ezen adományozók között a Szervező az adománygyűjtő akció lezárultával egy fő részére egy Cowbells szurkolói mezt ajándékoz. Jelen játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

2.2. A játékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a “Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület számlaszámára banki átutalást végeztek minimum 1000 Ft összegben 2021.12.06-2021.12.20. között, valamint a közleményben a nevüket és érvényes email címüket megadták.

2.3. A játékban a szervező egyesületéhez tartozó személyek, munkatársak, a Budapest Cowbells játékosai nem vehetnek részt.

2.4. A megajándékozandó adományozó meghatározása: a Szervező listázza azon adományozókat, akik a játék részvételi feltételeinek megfelelnek, majd véletlenszerű – sorsolással – meghatároz egy főt közülük.

2.5. A kisorsolt adományozó köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy az ajándék (Cowbells szurkolói mez) átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének az adott adományozó nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.6. A felajánlott ajándék készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

Az ajándék: Budapest Cowbells szurkolói mez (méret, felirat választható)

  1. A játék ideje: 2021. december 05. 19:00 órától 2021. december 19. 23:59 óráig.
  2. Ajándék átadása:

A kisorsolt adományozó megállapítását a „Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület végzi az eredményhirdetés fenti időpontjában. A szervező a kisorsolt adományozót az eredményhirdetés napján a megadott email címen értesíti. Az adott adományozónak az e-mailes értesítés kiküldésétől számított 72 órán belül kell visszajeleznie. Ellenkező esetben az ajándék a szervező tulajdonában marad.

  1. Adatkezelés

5.1. Az adatkezelésre a www.cowbells.hu oldalon feltöltött Adatkezelési szabályzatban leírtak az irányadók.

A kezelt adatok köre:

A játékban résztvevők neve, email címe, érvényes elutalt összeg. Az adományozók által elutalt összegek nem publikusak és nem befolyásolják a játék kimenetelét.

A játékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.

5.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek játékban való részvétele.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes.

  1. Adattovábbítás

6.1. Az adatkezelő a kisorsolt adományozó nevét nem továbbítja. Amennyiben a kisorsolt adományozó az ajándék kézhezvételét követően írásban hozzájárul, a kapott ajándékkal együtt készült fotóját (amennyiben készül ilyen) a szervező közzéteheti online felületein. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra.

  1. Záró rendelkezések

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook és Instagram oldalán.

7.2. A játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A játékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét, illetve panasszal fordulhatnak hozzá.

Budapest, 2021.12.06.